SOUTH WEST TRADER

IMG_2717.JPG
Pony Ring
395.00
Pony Ring
395.00
IMG_2722.JPG
Big Brooklyn Starburst
385.00
Big Brooklyn Starburst
385.00
8_SEB0195_$420.JPG
Swell Ring
420.00
Swell Ring
420.00
IMG_2718.JPG
Split Shank Ring
458.00
Split Shank Ring
458.00
46_SEB0298_$398.JPG
Deco Mayan Ring
398.00
Deco Mayan Ring
398.00
63_SEB0204_$475.JPG
Octoquin Cuff
475.00
Octoquin Cuff
475.00
14_SEB0117_$248.JPG
Big Brooklyn
248.00
Big Brooklyn
248.00
IMG_2743.JPG
Rose Thorn Cuff
385.00
Rose Thorn Cuff
385.00
13_SEB0303_$278.JPG
Split Shank
278.00
Split Shank
278.00
24_SEB0075_$228.JPG
Concave Band
228.00
Concave Band
228.00
69_SEB0241_$278.JPG
Half Round Stamped Cuff
278.00
Half Round Stamped Cuff
278.00
72_SEB0256_$210.JPG
Concave Cuff
210.00
Concave Cuff
210.00
78_SEB0140_$465.JPG
Drop Earrings
465.00
Drop Earrings
465.00
43_SEB0121_$118.JPG
Snake Chain
118.00
Snake Chain
118.00
278.JPG
Rounded Square Cuff Link
328.00
Rounded Square Cuff Link
328.00
277.JPG
Rounded Square Cuff Link
328.00
Rounded Square Cuff Link
328.00
243.JPG
Rounded Square Cuff Link
325.00
Rounded Square Cuff Link
325.00
245.JPG
Whale Tale Signet Ring
398.00
Whale Tale Signet Ring
398.00
247.JPG
Swell Signet Ring
450.00
Swell Signet Ring
450.00
5_SEB0042_$395.JPG
Solar Ring
395.00
Solar Ring
395.00
80_SEB0295_$228.JPG
Drop Earrings
228.00
Drop Earrings
228.00
47_SEB0299_$398.JPG
Deco Mayan Slab
398.00
Deco Mayan Slab
398.00
2_SEB0035_$425.JPG
Large Solar Ring
425.00
Large Solar Ring
425.00
258.JPG
Split Shank Signet Ring
495.00
Split Shank Signet Ring
495.00
276.JPG
Pendant
278.00
Pendant
278.00
IMG_2719.JPG
Swallow Ring
290.00
Swallow Ring
290.00
74_SEB013_$465.JPG
Drop Earrings
465.00
Drop Earrings
465.00
IMG_2731.JPG
Three Band Signet
475.00
Three Band Signet
475.00
IMG_2738.JPG
Split Shank Ring
458.00
Split Shank Ring
458.00
246.JPG
Whale Tail Signet Ring
398.00
Whale Tail Signet Ring
398.00
IMG_2742.JPG
Thick Beveled Edge Cuff
525.00
Thick Beveled Edge Cuff
525.00
IMG_2754.JPG
Flat Twist Cuff
428.00
Flat Twist Cuff
428.00
IMG_2756.JPG
Triple Arrow Cuff
345.00
Triple Arrow Cuff
345.00
IMG_2761.JPG
Wide Coin Edge Cuff
198.00
Wide Coin Edge Cuff
198.00
IMG_2769.JPG
Wide Flat Twist Cuff
585.00
Wide Flat Twist Cuff
585.00
IMG_2770.JPG
Heavy Flat Twist Cuff
585.00
Heavy Flat Twist Cuff
585.00
IMG_2764.JPG
Star Cuff
198.00
Star Cuff
198.00
IMG_2785.JPG
Mayan Opal Tab Pendant
495.00
Mayan Opal Tab Pendant
495.00
IMG_3874.JPG
Swell Cuff
1,085.00
Swell Cuff
1,085.00
IMG_3877.JPG
Pony Ring
428.00
Pony Ring
428.00
IMG_3884.JPG
Splitshank Ring
1,480.00
Splitshank Ring
1,480.00
IMG_3886.JPG
Swell Ring
398.00
Swell Ring
398.00
IMG_3887.JPG
Elaine Signet
638.00
Elaine Signet
638.00
IMG_3889.JPG
Square Signet
345.00
Square Signet
345.00
IMG_3890.JPG
Square Signet
345.00
Square Signet
345.00
IMG_3891.JPG
Pony Ring
395.00
Pony Ring
395.00
IMG_3892.JPG
Extra Thin Ring
128.00
Extra Thin Ring
128.00
IMG_3893.JPG
Extra Thin Ring
110.00
Extra Thin Ring
110.00
IMG_3894.JPG
Splitshank Ring
278.00
Splitshank Ring
278.00
IMG_3896.JPG
Very Thin Concave Ring
128.00
Very Thin Concave Ring
128.00