SOUTH WEST TRADER

IMG_1669.JPG
Navajo Ring
585.00
Navajo Ring
585.00
103.JPG
Navajo Ring
528.00
Navajo Ring
528.00
$459 U.JPG
Zuni Ring
459.00
Zuni Ring
459.00
27.JPG
Navajo Ladies Cluster Ring
528.00
Navajo Ladies Cluster Ring
528.00
28.JPG
Navajo Vintage Ladies Time Piece Ring
348.00
Navajo Vintage Ladies Time Piece Ring
348.00
94.JPG
Navajo Ring
478.00
Navajo Ring
478.00
100.JPG
Navajo Ring
89.00
Navajo Ring
89.00
104.JPG
Navajo Ring
578.00
Navajo Ring
578.00
108.JPG
Navajo Ring
498.00
Navajo Ring
498.00
110.JPG
Navajo Ring
478.00
Navajo Ring
478.00
158.JPG
Zuni Ring
320.00
Zuni Ring
320.00
157.JPG
Navajo Ring
289.00
Navajo Ring
289.00
162.JPG
Navajo Ring
82.00
Navajo Ring
82.00
IMG_1663.JPG
Zuni Ring
638.00
Zuni Ring
638.00
IMG_1675.JPG
Navajo Ring
435.00
Navajo Ring
435.00
IMG_1677.JPG IMG_1677.JPG
Navajo Ring
728.00
Navajo Ring
728.00
IMG_3302.JPG
Navajo Ring
298.00
Navajo Ring
298.00
.JPG
Navajo Ring
170.00
Navajo Ring
170.00
IMG_3415.JPG
Navajo Ring
398.00
Navajo Ring
398.00
IMG_3412.JPG
Zuni Petit Point Ring
426.00
Zuni Petit Point Ring
426.00
IMG_3417.JPG
Navajo Cluster Ring
385.00
Navajo Cluster Ring
385.00
IMG_3414.JPG
Navajo Ring
328.00
Navajo Ring
328.00
IMG_3418.JPG
Navajo Ring
289.00
Navajo Ring
289.00
IMG_3422.JPG
Navajo Ring
120.00
Navajo Ring
120.00
IMG_3424.JPG
Navajo Ring
770.00
Navajo Ring
770.00
IMG_3425.JPG
Navajo Stamped Ring
210.00
Navajo Stamped Ring
210.00
IMG_3426.JPG
Vintage Navajo Ring
428.00
Vintage Navajo Ring
428.00
IMG_3428.JPG
Navajo Ring
155.00
Navajo Ring
155.00
IMG_3430.JPG
Navajo Ring
275.00
Navajo Ring
275.00