SOUTH WEST TRADER

IMG_1669.JPG
Navajo Ring
585.00
Navajo Ring
585.00
IMG_3290.JPG
Zuni Inlay Ring
338.00
Zuni Inlay Ring
338.00
IMG_3292.JPG
Zuni Petit Point Ring
228.00
Zuni Petit Point Ring
228.00
IMG_3311.JPG
Zuni Cluster Ring
476.00
Zuni Cluster Ring
476.00
IMG_3297.JPG
Zuni Coral Ring
228.00
Zuni Coral Ring
228.00
IMG_3296.JPG
Vintage Zuni Inlay Ring
328.00
Vintage Zuni Inlay Ring
328.00
IMG_3304.JPG
Navajo Ring
330.00
Navajo Ring
330.00
IMG_3293.JPG
Zuni Petit Point Ring
95.00
Zuni Petit Point Ring
95.00
IMG_3314.JPG
Navajo Ring
170.00
Navajo Ring
170.00
IMG_3301.JPG
Zuni Inlay Ring
375.00
Zuni Inlay Ring
375.00
93.JPG
Navajo Ring
398.00
Navajo Ring
398.00
103.JPG
Navajo Ring
528.00
Navajo Ring
528.00
IMG_3308.JPG
Zuni Petit Point Ring
75.00
Zuni Petit Point Ring
75.00
$459 U.JPG
Zuni Ring
459.00
Zuni Ring
459.00
25.JPG
Navajo Cluster Ring
498.00
Navajo Cluster Ring
498.00
27.JPG
Navajo Ladies Cluster Ring
528.00
Navajo Ladies Cluster Ring
528.00
28.JPG
Navajo Vintage Ladies Time Piece Ring
348.00
Navajo Vintage Ladies Time Piece Ring
348.00
90.JPG
Zuni Ring
778.00
Zuni Ring
778.00
33.JPG
Navajo Vintage Ring
375.00
Navajo Vintage Ring
375.00
99.JPG
Zuni Cluster Ring
128.00
Zuni Cluster Ring
128.00
160.JPG
Navajo Ring
238.00
Navajo Ring
238.00
92.JPG
Zuni Cluster Ring
197.00
Zuni Cluster Ring
197.00
87.JPG
Navajo Ring
328.00
Navajo Ring
328.00
94.JPG
Navajo Ring
478.00
Navajo Ring
478.00
98.JPG
Navajo Ring
178.00
Navajo Ring
178.00
100.JPG
Navajo Ring
89.00
Navajo Ring
89.00
95.JPG
Navajo Ring
280.00
Navajo Ring
280.00
104.JPG
Navajo Ring
578.00
Navajo Ring
578.00
107.JPG
Navajo Ring
578.00
Navajo Ring
578.00
108.JPG
Navajo Ring
498.00
Navajo Ring
498.00
110.JPG
Navajo Ring
478.00
Navajo Ring
478.00
156.JPG
Navajo Ring
365.00
Navajo Ring
365.00
158.JPG
Zuni Ring
320.00
Zuni Ring
320.00
$295 R.JPG
Navajo Ring
295.00
Navajo Ring
295.00
157.JPG
Navajo Ring
289.00
Navajo Ring
289.00
163.JPG
Navajo Ring
154.00
Navajo Ring
154.00
162.JPG
Navajo Ring
82.00
Navajo Ring
82.00
IMG_1680.JPG
Zuni Ring
440.00
Zuni Ring
440.00
IMG_1663.JPG
Zuni Ring
638.00
Zuni Ring
638.00
IMG_1675.JPG
Navajo Ring
435.00
Navajo Ring
435.00
IMG_1677.JPG IMG_1677.JPG
Navajo Ring
728.00
Navajo Ring
728.00
$.JPG
Navajo Ring
330.00
Navajo Ring
330.00
IMG_3298.JPG
Navajo Ring
258.00
Navajo Ring
258.00
IMG_3302.JPG
Navajo Ring
298.00
Navajo Ring
298.00
IMG_3312.JPG
Navajo Ring
170.00
Navajo Ring
170.00
.JPG
Navajo Ring
170.00
Navajo Ring
170.00
IMG_3317.JPG
Zuni Ring
85.00
Zuni Ring
85.00
IMG_3415.JPG
Navajo Ring
398.00
Navajo Ring
398.00
IMG_3412.JPG
Zuni Petit Point Ring
426.00
Zuni Petit Point Ring
426.00
IMG_3416.JPG
Navajo Coral Ring
785.00
Navajo Coral Ring
785.00